energiagenterna banner

Energiagenterna

Energiagenterna är ett innovativt kulturpedagogiskt projekt initierat av Sisab – Skolfastigheter i Stockholm AB. Dramatoriet har i nära samarbete med Sisab utformat de konstnärliga och pedagogiska delarna samt utvecklat metoden på förskolor involverade i projektet. Syftet är att göra förskolebarn och deras omgivning medvetna om sin energiförbrukning. Hur gör vi det? Genom interaktivteater, ett gediget pedagoghandledningsmaterial och processarbete på förskolan skapas en medvetenhet och möjlighet till förändring.

Beteenden vi lär oss som barn blir ofta ett naturligt beteende som vuxen. Vårt slöseri och kortsiktiga tänkande bidrar till att jordklotet inte orkar, resurserna räcker inte till alla. För att stimulera till förändring valde projektet Energiagenterna att fokusera på just detta – att lära upp ett helt nytt beteende. Genom att ta avstamp i lusten att lära och skapa ett brett engagemang på förskolan vill projektet Energiagenterna skapa medvetna handlingar kopplat till energiförbrukning och miljö. På så vis skapas ny kunskap hos barnen, deras pedagoger och familjer.

Energiagenternas sång

[youtube url=”https://youtu.be/-X9P7Avr1-M” autoplay=”false” repeat=”false”]

Barnens utbildning till energiagenter löper över 8 veckor och utgår från läroplanen för förskolan. Utöver kunskaper inom naturvetenskap tränas också sociala färdigheter och kreativt skapande. Barnen får även medverka i två interaktiva teaterföreställningar.


Publicerat

i

av

Etiketter: